FANDOM


Quotation1 Björn och Agneta är entusiastiska trädgårdsmästare som arrenderar mark av Baronessan. Quotation2
Star Stable Online
Vingårdens trädgårdsmästare är en ryktesfraktion baserad vid Godset Silverglade.

Personer inom fraktionen

Bjorn

Huset som ligger i trägården

Trivia

  • Vingårdens Trädgårdsmästare är tillsammans med Wolf Hell Inn den minsta ryktesfraktionen i Jorvik, med bara två medlemmar vardera.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.