FANDOM


Bjorn

Huset som ligger i trägården

Vingårdens trädgård är ett område som ligger nära Vingården, på Utsiktsstupet. Björn och Agnetha har ansvar för trädgården.

Trädgården

Trädgården har en lång historia men har fallit samman under de år ingen har skött om den. Med Björn och Agnethas ankomst till trädgården började de genast rusta upp trädgården till deras bästa förmåga, och ser varje dag till att blommorna vattnas och göds samtidigt som de håller undan skadedjur och ogräs.

Solgården

StarStable 2019-03-27 22-32-22

Solgården är den första delen av trädgården som Björn och Agnetha började rusta upp. Trädsgårdsdelen består av en kvadratisk formation av rabatter med penséer med en ankdamm i mitten. Några penséer från Solgården har också planterats i krukor runt Silvergladegodset.

Mångården

StarStable 2019-03-27 22-32-54

Mångården är den andra delen av trädgården som åtgärdades och består av antalet tulpanrabatter centrerade runt en stor, cirkelformad rabatt med tulpaner. Tulpaner från Mångården har också planterats i stora rabatter vid Silvergladegodset.

Agnethas lund

StarStable 2019-03-27 22-33-40

Agnethas lund är den tredje delen av trädgården som restaurerades. Denna del är uppbyggd av symmetriska buskar och har även en fontän. Buskar från Agnethas lund har också planterats i stora rabatter vid Silvergladegodset.

Rosengården

StarStable 2019-03-27 22-33-59

Rosengården är den fjärde delen av trädgården som restaurerades. Där finns många rosor i färgerna vitt och rött.

Butiker

Trivia

  • Vingårdens trädgård kallades först för Billys blomsterträdgård och beskrevs då som: "Billys blomsterträdgård är en mysig och lugn plats nära Silverglades Vingård." I uppdateringen 2013-05-08 bytte platsen namn till sitt nuvarande namn.
    • Början till Billys blomsterträdgård kom till spelet i onsdagsuppdateringen 2013-03-20 och fortsattes i uppdateringen 2013-03-27. I uppdateringen 2013-05-08 bytte platsen namn till Vingårdens trädgård och platsen färdigställdes.
  • De första uppdragen i trädgården blev tillgängliga i onsdagsuppdateringen 2013-05-22.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.