FANDOM


Valedale

Anmälningsplatsen till championatet i Valedale.

Valedales championat (VDC) är ett championat som går runt Valedalebyn. Loppet statar i Valedalebyns östra sida, går längs Silversongfloden, över floden vid vattenkvarnen, in i Hollow woods och tillbaka till startplatsen. Valedales championat var det fjärde championatet som öppnades.

Under loppet stöter spelaren på hinder i form att stora stockar från Hollow woods träd.

Tider

  • Måndagar: Inget championat
  • Tisdagar: Inget championat
  • Onsdagar: Inget championat
  • Torsdagar: 17.00
  • Fredagar: 21.00
  • Lördagar: 13.00 och 22.00
  • Söndagar: 10.00

Trivia

  • Championatet i Valedale öppnades upp för första gången i onsdagsuppdateringen 2013-05-01.
  • Valedales Championat brukar förkortas VDC.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.