FANDOM


Quotation1 Här bor Steve och hans hästar. Quotation2
Spelkartan - Star Stable Online
Stevesgård

Officiell bild på stallet

Steves gård är ett litet stall som ligger öster om Silvergladebyn. Gården ägs av Steve.

Star Stable Online

Quotation1 Hm, kommer bli som ett zoo här snart.. Quotation2
Steve


Steves gård är relativt liten. Direkt utanför stallet ligger det en paddock. Söder om stallet finns en brunn, intill det lagerhus Steve har. Mellan ridbanan och Silvergladebyns yttre mur står en transport som erbjuder resor inom Jorvik. På gården finns också en hästhårstylist. Det är nära intill Silvergladebyn. Eftersom Steve hellre matar sina skadedjur än kör bort dem har han både möss, jordekorrar och olika fåglar som uppehåller sig på gården.

Historia

Tillgängliga hästraser

Uppdateringar

  • 2013-??-??: Stallet var från början lika litet som det gamla stallet i Fort Pinta, men byggdes om för att ge spelaren tillgång till sin sadelkammare.

Trivia

  • Gården är det enda av spelets stall som inte erbjuder ett vandrarhem.


Stall
Starshine Legacy: Jorvikstallet
Star Stable: Höstryttaren: JorvikstalletHillcrestValedale-stalletFirgrove-stallet
Star Stable: Vinterryttaren: Meander-stalletCape Point-stalletPine Hill-stallet
Star Stable: Vårryttaren: Rockville-stalletBayridge-stalletBeauvista-stallet
Star Stable: Sommarryttaren: Coyote RanchSnake Bite FarmCod Point
Star Stable Online: MoorlandstalletFort PintaFirgrove-stalletValedale-stalletSteves gårdValedale-stalletStallet GyllenbladetJorvikstalletNya Hillcrest-stalletDundulls stall
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.