FANDOM


Administratörer kan skrivskydda och öppna upp sidor, även sådan som ännu inte existerar. Skrivskydda av en sida eller bild innebär vanligtvis att icke administratörer inte kan ändra sidan/bilden.

Majoriteten av alla sidor på Wikia bör förbli redigeringsbara och oskyddade. Sidor kan dock bli tillfälligt, eller permanent stängda av juridiska skäl(t.ex därför att licens texterna inte ska ändras) eller på grund av extrem vandalism, redigeringskrig, eller återskapande av orelvanta sidor.

Användningar

 • Beskydd på kraftigt vandaliserade sidor.
 • Beskydd av wikins logga och favicon.
 • Skrivskydd på olika copyright och licens sidor.
 • Förändring av upprepat skapande av vandalism eller spam sidor. Se Special:Protectedtitles.
 • Beskydd av gränssnittet och system meddelanden i MediaWiki(dessa är beskyddade automatiskt).

Ett tillfällig skrivskydd används för att:

 • Tvinga fram en "vapenvila" i ett "redigeringskrig".
 • Beskydda en sida eller bild som nyligen har varit offer för ihållande vandalism redigeringar.

Personlig .css och .js sidor som user/monobook.css eller user/cologneblue.js behöver inte skrivskyddas. Endast konton kopplade till dessa sidor(och administratörer) kan redigeras dessa. (För mer information angående användande av dessa sidor, se Help:User style)

Användning

De flesta sidor och bilder är oskyddade som standard, endast wikins logga och favicons är automatiskt skyddade.

 • Tillåt alla användare betyder att alla redigerar, både inloggade och anonyma, kan redigera sidan och flytta.
 • Blockera nya och oregistrerade användare, eller halvlåst, betyder att anonyma användare och nya användare med mindre än 4 dagar användarkonton inte kan redigera och/eller flytta sidan.
 • Endast administratörer, eller helt låsts, betyder att endast administratörer kan redigera och/eller flyta sidan.

Sidor kan också bli kaskaderande skyddade, det innebär att alla bilder, sidor och/eller mallar inkluderade på sidan att bli helt låsta, även om huvudsidan bara är halvlåst.

Regler

 1. Gör inte det vanliga misstaget att skydda sidor i onödan. T.ex, skrivskydda inte en sida bara för att det är huvudsidan.
 2. Redigera inte en tillfälligt skydda sida, förutom för att lägga till en notis att sidan är skyddad.
 3. Skrivskydda inte en sidan där du är involverad i en redigeringstvist på. En admins befogenheter är inte förmåner - admins ska endast agera som en tjänare för wikin.
 4. Undvik att favoriserar en version av en artikel över en annan, förutom om en version är vandalism.
 5. Tillfälligt skyddade sidor ska inte lämnas skrivskyddade under en längre tidsperiod.
 6. Diskussionssidor och användares meddelandeväggar, ska inte skrivskyddas förutom i extrema situationer.
 7. Beskyddet av någon särskild version av en sida är inte menad att visa stöd för den specifika versionen och förfrågningar bör därför inte göras så den skyddade versionen återgick till en annan.