Starstableonline Wiki
Starstableonline Wiki

En spelkarta är en överblick över det spelområde man har tillgång till i spel. Det gäller i Starshine Legacy, Star Academy, Star Stable och Star Stable Online. Spelområdet i alla dessa spel är den fiktiva ön Jorvik.

Starshine Legacy

Jorvik i Starshine Legacy

Starshine Legacy, ett spel med en enda strikt handling att följa, ger ingen frihet på spelkartan mer än vad spelets nivåer erbjuder. Det innebär att en enda nivå aldrig låter spelaren upptäcka mer än två olika platser. Var spelaren befinner sig på kartan markeras ut med en avatarbild.

Star Academy

Star Academys Jorvik är mycket likt det Jorvik som visas upp i Starshine Legacy, med vissa ändringar. De båda spelserierna besöker också olika platser, vilket innebär att Star Academy, som är inriktat mot sång och dans, aldrig eller sällan utforskar platser som Jorvikstallet.

Star Stable

Spelkartan genom Star Stable med de olika områdena för de olika spelen utmärkt.

Star Stable var den första spelserien som introducerade ett nytt område i varje spel. Varje spel har samma karta, men har olika områden av den tillgodo. Det området som är tillgängligt i de olika spelen är färgat (i en gulaktig nyans), medan de avstänga områdena är grå. Det är möjligt att ta sig över gränserna till de grå områdena, men det är ofta svårt att ta sig tillbaka och de stängda områdena är helt tomma sånär som på sporadiska övernattningshyddor. Till skillnad från tidigare spel så utmärks nu olika platser och personer på kartan som är aktuella för olika uppdrag. Ett tillgängligt uppdrag markeras av en gul prick, en tävling av en blå och ett vindskydd genom en rosa. Ett speciellt område som spelaren behöver ta sig till visas genom att under uppdraget färgas orange. Om spelaren klickar på uppdraget i sin uppdragslogg färgas det orange istället rött, för att lättare se var målen finns.

Höstryttaren

Höstryttarens spelkarta innehåller element från Starshine Legacy, så som Jorvikstallet och Scarecrow Hill.

Vinterryttaren

Även kartan i Vinterryttaren finns element från Starshine Legacy med, så som Pine hills herrgård och Jorviks vattenverk

Vårryttaren

Vårryttaren är det första Star Stable-spelet som inte har med platser från föregående spel. Däremot är Rodilla ridskola inspirerat av Spanska ridskolan i Wien.

Sommarryttaren

Precis som i Vårryttaren rör sig spelaren i ett område som inte är visat i tidigare spel.

Star Stable Online

Spelkartan i Star Stable Online visar South New Jorvik County och själva kartfönstret består utav två flikar: Karta och Upptäckta platser.

Karta

Star Stable Online utforskar South New Jorvik County, som till viss del påminner mycket om den spelkarta spelaren lär känna i Höstryttaren. Ett antal platser återkommer från tidigare spel så som Jorvikstallet och Scarecrow Hill (under det nya namnet Fågelskrämsåsen). Till skillnad från Star Stable-spelen är nu hela kartan färgad i naturtrogna färger och vissa större platser visas med en liten ikon, t.ex Silvergladebyn och Slottet Silverglade.

Spelkartan under December 2018

Ett område som spelaren ännu inte låst upp markeras med en liten stoppsymbol på kartan vid områdets ingång.

Utöver startområdet Moorland kan hittills 6 större områden låsas upp genom uppdrag:

Kartmarkeringar

Precis som i Star Stable-spelen så utmärks olika platser och personer på kartan som är aktuella för olika uppdrag. Gult uppropstecken för uppdrag, blått utropstecken för dagliga uppdrag, grått utropstecken för pågående uppdrag och grönt utropstecken för slutförbara uppdrag. Bytes, klock och ryktesuppdrag visas även med deras respektive symboler. En tävling visas med antingen en blå eller gul prisrosett, beroende på om spelaren har ridit det tidigare eller inte. Under ett lopp markeras nästa kontroll på kartan med en grön nedåtpekande pil. Ett speciellt område eller föremål som spelaren behöver ta sig till under uppdrag visas som en orange fläck. Efter det att spelaren uppnåt level 9 slutas dock vissa uppdragsrelaterade karaktärer och platser utmarkeras på kartan. Spelaren kan själv välja vilka symboler som ska visas på kartan.

Upptäckta platser

En ikon dyker upp på skärmen när man upptäcker en ny plats.

Under fliken upptäckta platser kan spelaren se alla platser som denne har och inte har upptäckt i spelet. Platserna står utskrivna med namn och en kort beskrivning. De platser som spelaren inte ännu har upptäckt är färglösa (grå) fram tills dess att spelaren har upptäckt dem.

De platser som har stjärnor som spelaren kan hitta utmärks med en stjärnikon och en räknare som visar hur många stjärnor som hittats och hur många som finns totalt i området.

Hemliga platser

Huvudartikel: Hemliga platser

Hemliga platser i SSO är platser som ofta är väldigt knepiga att hitta och används lite som ett bevis på hur bra man känner ön Jorvik. Alla hemliga platser har namnet Hemlig plats under "Upptäckta platser" innan de upptäcks. De flesta hemliga platser i listan har en luddig ledtråd istället för en ordentlig platsbeskrivning.

Trivia

  • Spelkartan i SSO är den enda som har element från flera olika tidigare spel.