Quotation1.png Skördebygden kallas området sydväst om Silverglade. det är känt för sina många gårdar och fina odlingar. Här ligger Jarlaheim, en av Jorviks största städer, och det berömda Jorvikstallet. Quotation2.png
Spelkartan - Star Stable Online
Star_Stable_-_Harvest_Counties_Teaser_2013-0

Star Stable - Harvest Counties Teaser 2013-0

Trailer för Skördebygden

Skördebygden som den såg ut på spelkartan innan Epona öppnades

Skördebygden, av spelare ofta kallat Södra Jorvik innan området kom till spelet, är namnet på det området beläget sydväst om Silverglade i South New Jorvik County. Området tillkom slutligen i onsdagsuppdateringen 2013-10-23, två år efter att spelet öppnade.

Pre-release

Redan från spelets start i oktober 2011 kunde man se Skördebygden på spelkartan. Det enda som syntes på området, som var gråfärgat för att visa att det var stängt, var Jorvikstallet, som låg långt västerut vid en egen udde. Under spelets gång ändrades Skördebygdens utseende på kartan flera gånger, med den största förändringen 2013-10-02.

Eftersom Jorvikstallet fanns utmärkt på kartan blev det bland SSO's spelare populärt att kalla området för Södra Jorvik, i brist på bättre benämning, och det namnet följde området ända tills det officiella namnet släpptes i början av oktober 2013.

Release

Veckan innan Skördebygden öppnade kunde spelaren påbörja uppdrag vid Nilmers Högland för att reparera bron mellan Silverglade och Skördebygden. Uppdragen byggdes på rykte och tog sju dagar att göra. Efter de sju dagarna var över öppnades Skördebygden i spelet och de spelare som utfört uppdragen kunde genast ta sig in i det nya området. De spelare som påbörjade brobyggandet efter den tidpunkten kan slutföra bron på kortare tid.

Södra Skördebygden

Huvudartikel: Södra Skördebygden Den södra delen av området var tänkt att släppas i samband med den norra, men området sköts upp och det blev bekräftat att området skulle släppas under hösten 2015.

Platser

Stall

Boplatser

Tävlingar

Trivia

  • Ända sedan Star Stable Online öppnades i slutet av 2011 ryktades det om Skördebygden bland spelarna, som gärna ville se Jorvikstallet, en plats som funnits med både i Starshine Legacy och Star Stable: Höstryttaren.
  • I samband med onsdagsuppdateringen 2013-09-25 släppte SSE fyra bilder från Skördebygden på sin Facebooksida.
  • I onsdagsuppdateringen 2013-10-02 blev området färgat på kartan.
  • Uppdragen som ledde till områdets öppnande släpptes 2013-10-16.
  • Området släpptes i onsdagsuppdateringen 2013-10-23.
  • Skördebygden benämndes ofta som Södra Jorvik av spelarna innan det fick ett officiellt namn efter uppdateringen 2013-10-02.
  • I en intervju inför releasen bekräftade Pixel Tales's Game Director Marcus Thorell att Star Riders över level 4 får tillgång till Skördebygden. Han nämner också att området har helt nykomponerad musik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.