En bild på ryktesfliken i karaktärsbladet.

I New Jorvik är det viktigt att ha ett bra rykte. Detta får spelaren genom att utföra uppdrag för olika fraktioner, alltså folk från olika delar av området med olika lojaliteter. Med bättre rykte har spelaren tillgång till nya uppgifter i spelet och fler av spelets butiker, samt fler föremål i butikerna.

Funktion

Var gång spelaren genomför ett uppdrag får denne ryktespoäng, även från de uppdrag som inte ger XP. Beroende på vilken fraktion uppdragsgivaren är lojal mot ges ryktespoäng ut inom den faktorn - om spelaren slutför ett uppdrag med Jenna, som är lojal mot Moorlandstallet, förbättras spelarens rykte med Moorlandstallet.

Spelarens rykte visar hur mycket SSO's NPC's litar på denne. Därför måste spelarens rykte förbättras för att komma vidare i spelet och ta nya uppdrag hos de olika uppdragsgivarna. Om spelaren inte har gott rykte nog för att ta ett uppdrag med en karaktär visas en symbol med ett hjärta ovanför NPC's huvud.

Symbolen som visas då spelaren måste öka sitt rykte innan ett uppdrag är tillgängligt

Ryktesnivåer

Det finns fem olika ryktesnivåer. Dessa är Neutral, Vänligt inställd, Gillad, Populär och Beundrad. De olika ryktesnivåerna beror på hur många ryktespoäng spelaren har samlat in med gällande fraktion.

  • Neutral: 0-499 ryktespoäng
  • Vänligt inställd: 500-1499 ryktespoäng
  • Gillad: 1500-2999 ryktespoäng
  • Populär: 3000-5999 ryktespoäng
  • Beundrad: 6000 ryktespoäng

Det är fortfarande möjligt att göra dagliga uppdrag för fraktionens räkning även då spelaren har blivit beundrad - vissa uppdrag byts dock ut efter att spelaren nått en viss popularitetsnivå.

Moorlandstallet

"Moorlandstallet ägs och drivs av Thomas Moorland och hans son Justin."

Moorlandstallet är den första fraktionen spelaren kommer i kontakt med. Bobcatklubben och alla spelaren möter i början av spelet är lojala till Moorland, med undantag av Mr Kembell.

Firgrove

"Firgrove är ett land med ängar i öster och berg i väster."

Firgrove innefattar allt från Firgrovebyn ner till Silvergladegruvan och det gamla sandtaget där det även finns en hage där Andy vaktar sina får.

Aideens Beskyddare

"Aideens Beskyddare är en grupp bestående av mystiker och druider som finns runtom Jorvik. Inte mycket är känt om dem."

Aideens Beskyddare kallas också för druiderna. De är vitt spridda runt New Jorvik och det de har gemensamt är att de motverkar G.E.D och Garnoks Mörkerryttare.

Silvergladebyn

"Silvergladebyn är en liten by som ligger i skuggan av Silverglades slott."

Silvergladebyn innefattar både den inmurade byn, Steves gård och Wills väderkvarn.

Valedale

"Valedale är ett skogslandskap. Silversongfloden löper rakt genom landskapet."

Valedale är ett stort område, men då många av dess invånare är lojala till Aideens Beskyddare finns det inte så många anhängare som man tror.

Fort Pinta

"Fort Pinta byggdes under vikingatiden när krig rasade. Idag är det en populär turistattraktion."

James, Günter, Gretchen och Helga är de mest namnvärda personerna i detta fall, dessutom finns det en säkerhetsvakt utanför Café Pinta som är trogen till Fortet.

Godset Silverglade

"Godset Silverglade består av vingården, stallet och herrgården, vilka ägs av Baronessan av Silverglade."

Alla vid Baronessans vingård är lojala mot Godset Silverglade.

Gyllenbladen

"Invånarna i Gyllenåsarnas Dal kallar sig själva för Gyllenbladen."

Alla invånare i Gyllenåsarnas Dal är lojala mot Gyllenbladen.

A.A.E.

"Detta är det Astronomiska och Arkeologiska sällskapet i Jorvik."

Mario vid Observatoriet och äventyraren Nic Stoneground är lojala mot A.A.E. Fraktionen har också en butik vid Silverglades Observatorium.

Jorviks Fiskeklubb

"Jorviks största fiskeklubb. Mr K. Trout är dess ordförande."

Jorviks Fiskeklubb inkluderar alla fiskare norr om Skördebygden, och dessa fiskare behöver ofta hjälp med att fånga olika sorters vatenlevande djur.

Aideens Beskyddare - Solens Cirkel

"Solens Cirkel är en av flera hemliga inriktningar som existerar inom det mystiska sällskapet Aideens Beskyddare."

Solens Cirkel leds av Elizabeth Sunbeam .

Aideens Beskyddare - Åskviggens Cirkel

"Åskviggens Cirkel, eller Blixtens Cirkel som vissa kallar det, är en av flera hemliga inriktningar som existerar inom det mystiska sällskapet Aideens Beskyddare."

Åskviggens Cirkel leds av Alex.

Vingårdens trädgårdsmästare

"Björn och Agnetha är entusiastiska trädgårdsmästare som arrenderar mark av Baronessan."

Björn och Agnetha är de enda invånarna i New Jorvik som tillhör denna fraktion, men under deras uppdragsserie var även alla Silverglades bönder tillhörande fraktionen.

Jarlaheim

"Den största staden i Skördebygden. Här är centrum för allt viktigt som händer i den här delen av Jorvik."

Familjen Sunfield

"Familjen bor utanför Jorviksstallet och sysslar mest med veteodling."

Familjen Jarlasson

"Familjen bor på paddockön  och är ättlingar till Jon Jarl i rakt nedstigande led."

Familjen Goldspur

"Familjen bor på Grådaggsberget och har sina odlingar i sluttningarna ner mot havet."

G.E.D. Jarlaheimskontoret

"Kontoret i Jarlaheim överser G.E.D:s affärer i staden med omnejd."

Wolf Hell Inn

"Ett av Jorviks klassiska värdshus återuppbyggt med en global kundkrets i sikte."

Ferdinands hästmarknad

"Ferdinand och Eddie reser från sin gård i Jorviks mest otillgängliga berg för att sälja sina hästar runtom Jorvik. De älskar hästar och skulle aldrig sälja till någon de inte litar på."

Aideens Beskyddare: Åskviggens Cirkel

"Åskviggens Cirkel, eller blixtens cirkel som en del kallar det, är en av flera hemliga inriktningar som existerar inom det mystiska sällskapet Aideens Beskyddare."

Stonegrounds expedition (A.A.E.)

"Stonegrounds expedition är en del av fraktionen A.A.E. Detta rykte speglar din personliga relation med Nic och hans kommande framgångar."

Kallterna: Den yttre expeditionen

"Det mytomspunna, glömda bergsfolket i Jorviks mest avlägsna berg kallas Kallter. Detta är en liten kalltisk expedition som bevakar Isenport i Den Gömda Dinosauriens Dal."

A.A.E:s arkeologiska avdelning

"En mycket gammal och ansedd avdelning inom A.A.E."

Jorvik City Galleria

"Jorviks största galleria. Här kan du hitta allt mellan himmel och jord och lite till."

Bobcats

"De bästa, snyggaste och coolaste ryttarna på hela Jorvik!"

Fort Pintas strandverksamhet

"Vad kan vara bättre än att spendera sommaren på Fort Pintas strand?"

New Hillcrest

"New Hillcrest är Jorviks modernaste stad. Den är planerad och byggd utifrån den senaste forskningen inom stadsplanering vid Jorvik Citys universitet."

Epona

"Olika avspärrningar har genom århundraden hindrat resande från att fritt färdas mellan de olika delarna av Skördebygden. Det har lett till att Eponas kultur skiljer sig i mycket från öns norra del."

Månskäreby

"En lugn och mysig by i mitten av Epona. Ligger mellan det varma Fullmånevattnet och Fornåseborg."

Ricky Winterwell

"Ricky Winterwell är Jorviks främste Jor Jitsu-utövare och känner till den uråldriga tekniken, hästens väg."

Aideens Beskyddare: Åskviggens Inre Cirkel

"Åskviggens Inre Cirkel innebär fördjupad kunskap inom denna magiska cirkel."

Sydhoven

"Invånarna på Sydhoven har inte mycket kontakt med fastlandet, och så får det gärna fortsätta tycker de."

Eremiten på heden

"Den gamle eremiten pratar inte mycket om sig själv. Ingenting alls faktiskt. Det verkar inte som om någon vet någonting överhuvudtaget om honom..."

Jorvik City

"Jorvik City är händelsernas centrum och hjärtat av Jorvik, i alla fall enligt stadens invånare."

Jamie Olivetree

"Jamie Olivetree driver Olivlundens konditori där hon serverar sina härliga kreationer. Jamies främsta motto är att det spelar ingen roll hur det smakar så länge det är bakat med kärlek."

Spirit

"Spirit är hästen från de fria vidderna! Det sägs att ingen har kunnat tämja honom, men att han har valt att stanna hos de som han kommer nära."

Dundull

"Dundull ligger på Mistfalls södra kust. En gång centrum för jorvikiskt skeppsbyggeri är byn känd för sitt fantastiska hantverk och folkets ihärdighet. Folksagor och legender finns i överflöd här, men berättelserna om Krakens skogsandar kan väl inte vara sanna?"

Jorvik Rangers: Mistfallstationen

"En filial till ridande Jorvik Rangers, ansvariga för bevarande av naturliv, underhåll av stigar och räddningsaktioner i Mistfalls nationalpark."

Videor

Trivia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.