FANDOM


Quotation1 Pandoria finns i alla levande varelsers hjärtan, och att ta sig dit är som att vandra genom en dröm. Quotation2
Fripp
Pandoria2PinkLogo

Pandoria i Star Stable Online

Pandoria är en mystisk dimension som man når genom att gå igenom portaler, vanligtvis öppnade av en Ödesryttare. I Star Stable Online krävs en portalnyckel för att öppna portalerna.

Pandoria kallas ofta för en parallell värld jämte vår egen, och levande varelser från vår värld kan inte överleva länge där. Pandoria tycks dock ha en egen flora och fauna då det finns både djur och växter där.

Starshine Legacy

Pandoria ssl

Anne i Pandoria i SSL3

Pandoria i Starshine Legacy består av rosa och lila klippor med stora svampliknande plattformar. Klipporna svävar i luften och hänger inte ihop, utan går att nå genom att hoppa från plattform till plattform. All växtlighet är rosa och vatten är ersatt av en glittrande rosa lava. Viss arkitektur förekommer, vilket tyder på att det funnits levande varelser som byggt och underhållit delar av Pandoria. De enda levande varelser som syns i Starshine Legacy är mardrömsvarelser.

Legenden om Pandoria

Portal

Portalen till Pandoria i Starshine Legacy

I Starshine Legacy: Episod 3 blir Concordes själ kidnappad av Jessica och därefter förd till Pandoria. Anne söker upp Fripp, som hjälper henne att ta sig över vindarnas stig till Pandoria. Väl där undviker Anne mardrömsvarelser och hittar stora stentavlor och statyer som berättar historien om hur Garnok landade i havet utanför Jorvik och hur han hänger samman med Ödesryttarna. Efter att ha löst ett pussel aktiverar Anne en stor staty av Fripp som ger henne en gåta, och efter att ha löst gåtan kan hon ta sig längre in i Pandoria. Efter att ha hittat Concorde djupt inne i Pandoria beger de sig tillsammans ut till verkligheten igen.

Dark Cores mörka gåta

I Starshine Legacy: Episod 4 tillkallar Fripp mardrömsvarelser från Pandoria för att låta Alex träna sin själakraft på dem. Senare i spelet snor Alex en bok från Mr Sands innehållande Pandorias uråldriga koder. Till sist beger sig alla Ödesryttarna till Pandoria för att förstöra sina sigill och där igenom stoppa Garnoks frigörelse. En åt gången rider de in i Pandoria och förstör dem medans de andra stannar kvar för att hålla portalen öppen.

Ödesryttarna

Legenden vaknar

I Legenden vaknar tar sig Anne till Pandoria för att rädda Concorde.

Star Stable Online

PandoriaPondPinkLogo

Pandoria i Star Stable Online är mycket mer lila än i föregående spel och visar mer av både växt- och djurliv. Växtligheten påminner om tropiska korallrev och flygande Pandoriska rockor kan ses sväva över himlen likt fåglar.

PandoriaCavePinkLogo

Spelaren kommer först i kontakt med Pandoria då Dark Core använder pandoriska kristaller i ett borringsprojekt. Senare råkar en portal till Pandoria öppna sig i Skuggåsarna. Spelaren lyckas med hjälp av Avalon och Pi stänga portalen. Efter startskottet i skuggåsarna öppnar sig sprickor i Silvergladebyn, vilket sprider panik hos invånarna. Tillsammans med Alex lyckas spelaren fånga skuggsökarna som från Pandoria och under Fripps ledning lyckas dem även stänga sprickorna. Dock har Dark Core fifflat med balansen mellan Pandoria och vår verklighet, vilket gör så att sprickor dagligen öppnas i Jorvik. Det blir spelarens uppgift att stänga dessa.

Pandoria1PinkLogo

Starshine möter spelaren i Gröndal och berättar att han länge vandrat i glömska, men nu minns att hans ryttare Lisa är försvunnen och han behöver hjälp att hitta henne. Tillsammans söker spelaren och Starshine igenom Grådaggsbergen och hittar en Pandorisk spricka från vilken Lisas röst kan höras, och det visar sig att Lisa har spärrats in i Pandoria av Mörkerryttarna. Linda kommer fram till att Sovande Änkan kan hjälpa till att rädda Lisa, och med hjälp av Urträdets kraft kan Lisa ta sig tillbaka till Jorvik. Samtidigt bekräftas det att Anne, som varit försvunnen i ungefär två år, hålls fången i Pandoria.

Efter många långa sökanden hittar druiderna platsen där Anne hålls fången av Dark Core inne i Pandoria. Efter att ha hittat en Pandorisk portalnyckel reser spelaren in i Pandoria för att hitta henne. Spelaren hittar Anne inlåst i en stor kristall, men innan en räddningsaktion hinner genomföras dyker Darko upp och framkallar Garnok, vilket gör att spelaren måste fly från platsen. Efter flykten uppstår en strid mellan Darko och Fripp, vilket förstör portalnyckeln samt portalen som leder till Pandoria.

Trivia

Pandoria
  • Den Ödesryttare som representerar solen har ett speciellt band till Pandoria.
  • Anne och Concorde kallas för "Pandorias sol".
  • Det mesta i Pandoria har en rosa eller lila färgton.
  • Fripp berättar att Pandoria har en otrevlig biverkan på alla besökare som inte hör hemma i den världen. En människokropp är inte menad att kunna existera där, och genom Pandorias magi kommer en mänsklig kropp inom kort påbörja en förändring för att bli mer pandorisk. Detta kan leda till galenskap, eller möjligtvis död.
  • I onsdagsuppdateringen 2018-01-24 blev det möjligt för spelaren att resa till Pandoria genom en portal när som helst, förutsatt att denne rider sin starthäst. Portalen till Pandoria ändrar plats varje dag.
  • I SSL ligger väktarnas dal i Pandoria.

Starta en diskussion Diskussioner om Pandoria

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.