FANDOM


Meanderbyn
Meander-byn
är byn belägen vid flodkanten mitt emot Meander-stallet. Antoine driver en butik i byn.

Byn

Byn är gles och består av ca åtta stora villor, några av den belägna på höjder nära flodkanten. Ett litet torg nära bron till Meander-stallet är byns samlingsplats, där också Antoines butik ligger. På torget finns också en brunn där spelaren kan fylla sin hink med vatten.

Trivia

  • Om spelaren följer uppdragen i ordning är Meander-byn den första by denne besöker i spelet.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.