Det här är wikins bas eller rotkategori.

Idealiskt sett ska alla kategorier vara en underkategori till en annan kategori och alla sidor ska minsta ligga i en kategori; många passar t.om in i flera olika kategorier. En full lista av denna wikis tillgängliga kategorier finns på Special:Categories.

Endast kategorier som inte ligger som underkategori till någon annan kategori bör ligga här och sidor som antagligen är direkt kopplade till själva wikin utan andra kategorier, eller andra filer som har en direkt koppling till wikins själva uppbyggnad.

All items (13)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.