FANDOM


Jorvik

Jorvik i Starshine Legacy

Jorvik
är namnet på halvön där spelhandlingen utspelar sig i Starshine Legacy. Jorvik är känt för sina många mineraltillgångar, sina vackra hästar samt för myten om ett monster som vilar på havsbottnen utanför kusten.

Spelkartan

Vid varje nivå i spelserien Starshine Legacy börjar spelaren vid en plats på kartan. Vanligtvis utspelar sig en nivå på samma plats. Spelaren kan inte själv välja att flytta sig mellan olika platser, men kan se var på kartan denne är genom att välja spelkartan i menyn.

Platser

Trivia