FANDOM


Quotation1 I Firgrove finns en liten isolerad by. Man har byggt en stor palissad runt byn för att hålla vargarna borta. Quotation2
Spelkartan - Star Stable Online
Firgrove utsikt

Firgrove i SSO.

Firgrove är ett område på Jorviks östra sida, som innefattar bland annat Firgrovebyn. Området täcks till stor del av en barrskog.

Star Stable: Höstryttaren

Star Stable Online

Firgrove

Firgrove som det syns på spelkartan i SSO.

Firgrove är i Star Stable Online ett område på New Jorviks östra sida inom Silverglade, som innefattar Firgrovebyn, Silvergladegruvan och Silverglades sandtag.

Historia

Trivia

  • Firgrove finns med i Starstable: Höstryttaren men med ett annorlunda utseende bl.a. så hade byn en annan mur runt sig - samma mur som nu återfinns runt Silvergladebyn.
  • Firgrove är engelska för "Granlund".
  • Firgrove har funnits i SSO sen spelet öppnades.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.