FANDOM


Ferdinands Hästmarknad

Ferdinands Hästmarknad

Ferdinands hästmarknad är en kringresande marknad som drivs av Ferdinand och Eddie. Även Knas-Lars jobbar på marknaden.  

Funktion

Hästmarknadens funktion är främst att hålla på gamla, utdaterade modeller av olika hästraser som bytts ut mot nya. På så vis kan spelare köpa gamla modeller av hästar om man skulle vilja. På marknaden finns det även en gårdsbutik samt två butiker vid samma namn där spelaren kan köpa kläder och utrustning.

Platser

Första veckan

Hästmarknaden första besök på Jorvik var på Jorvikstallets Arena strax utanför Jorvikstallet.

Andra veckan

Hästmarknaden flyttar till Fort Pinta vid Ponnypråmen. Den finns på en separat pråm som nås via Ponnypråmen.

Tredje veckan

Hästmarknaden flyttar till Steves Gård.

Fjärde veckan

Hästmarknaden flyttar till Västkobbens Fiskeby. Den finns på en pråm nära Mr Loop.

Efter att marknaden besökt alla ovannämnda platser flyttar den tillbaka till Jorvikstallets Arena igen, och besöker alla platser efter ett rullande schema, med en vecka på Jorvik, en vecka borta ur spelet och sedan tillbaka till den första platsen igen.

Butiker

Tillgängliga hästraser

Trivia

  • Ferdinands hästmarknad dök upp i onsdagsuppdateringen 2014-03-26.
  • Under en onsdagsuppdatering tidigt under 2014 skedde en bugg som bytte ut ett antal olika schabrak som olika spelare köpt. Några veckor senare upptäckte en spelare att ett av schabraken krävde att spelaren hade gott rykte hos Ferdinands Hästmarknad.
  • Fjordhästen var den första rasen som togs bort ur spelet helt efter att den gamla modellen byttes ut mot en ny. Den gamla modellen hamnade alltså inte på hästmarknaden, som tidigare raser.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.