FANDOM


Quotation1 Här låg tidigare familjen Winterwells krutfabrik, vilket på den tiden inte var populärt hos familjen Buttergood. År 1871 utmanade Maurice Buttergood Bernad Winterwell XII på duell för att tvinga fram ett flyttande av fabriken. Duellen tog plats utanför fabriken, men det blev inte riktigt som han tänkt sig. En explosion ödelade stora delar av Epona och hördes enda till Jarlaheim. Quotation2
Spelkartan - Star Stable Online

Trivia