Den stora kollapsen i Den Gömda Dinosauriens Dal 1912 var den händelse som drev Jorviks forskare till att överge dalen. Dalen återupptäcktes av Nic Stoneground under 2010-talet.

Händelseförlopp

Vintern 1912 var en hård vinter. Snön lade sig tjock över Den gömda Dinosauriens dals bräckliga tak av is. Till slut gav is-taket vika för tyngden som all den snö som lagt sig orsakade. Med ett brak som hördes ända till Jorvikstallet rasade taket ner i kratern. De expeditioner som inte hade hunnit ta sig ut blev kvar där.

Ispelarna som taket vilade på står fortfarande kvar.

Efter den Stora kollapsen slutade man undersöka dalen. Det var svårt eller omöjligt att ta sig dit eftersom passen var stängda och man var rädd för den instabila isen och att ett efter-ras skulle uppstå.

Dalen glömdes bort och ligger orörd ända tills snön i passet vid Valedale smält och spelaren tar sig in dit för att sedan hjälpa Nic Stoneground och diverse andra karaktärer med olika uppdrag.

Trivia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.