FANDOM


Quotation1 Den hemliga stencirkeln är en plats som ingen annan. Här flyter tid och rum på ett helt annat sätt än i övriga världen Quotation2
Fripp
SacredGrovePinkLogo
Den hemliga stencirkeln är en mystisk plats som spelaren kommer till genom en portal utanför Valedalebyn. Platsen är ett tillhåll för Aideens beskyddare och befinner sig en bit ovan Kittelkärr i ett låst område.

Trivia

  • I Starshine Legacy kallas den hemliga stencirkeln för den heliga skogsgläntan och var då lite annorlunda utplacerad i spelet.
  • Inskriptionen i mitten av gläntan är spegelvänd mot hur den såg ut i Starshine Legacy.
  • Spiralstigen som teleporterar en till stencirkeln liknar solsigillet.