Starstableonline Wiki
Starstableonline Wiki
Quotation1.png Den hemliga stencirkeln är en plats som ingen annan. Här flyter tid och rum på ett helt annat sätt än i övriga världen Quotation2.png
Fripp

Anne framför gläntan i Starshine Legacy: Legenden om Pandoria

Den hemliga stencirkeln, även känd som den heliga skogsgläntan eller den hemliga skogsgläntan, är en mystisk plats på Jorvik med koppling till Ödesryttarna. Fripp befinner sig ofta på platsen.


Starshine Legacy

Den heliga skogsgläntan sed uppifrån i Episod 4.

I Starshine Legacy är platsen kallad den heliga skogsgläntan, och befinner sig i närheten av Jorvikstallet.

Mysteriet med Ödesryttarna

Lisa kommer till gläntan då hon är jagad av en maskerad mystisk ryttare. Hon läser där några inskriptioner.

Hemligheten på Pine Hill

Linda rider till gläntan för att läsa på inskriptionerna som är där. Hon träffar där Fripp.

Legenden om Pandoria

Anne tar sig till gläntan för att söka hjälp med Concorde. Hon träffar där Fripp och beger sig sedan därifrån över vindarnas stig till Pandoria.

Dark Cores mörka gåta

Alex träffar Fripp i gläntan och får träna på sin själakraft där. Senare öppnar ödesryttarna upp en portal till Pandoria därifrån.

Star Stable

Den hemliga skogsgläntan i Star Stable: Vinterryttaren.

I Star Stable kallas platsen för den hemliga skogsgläntan och befinner sig uppe i bergen. Gläntan kan bara nås i Star Stable: Vinterryttaren.

Vinterryttaren

I gläntan står Hermit, som håller i ett terränglopp. I skillnad från andra spel saknar gläntan lysande runstenar och den stora inskriptionen på marken.

Star Stable Online

Stenringen i Star Stable Online

I Star Stable Online kommer spelaren till stencirkeln genom en portal utanför Valedalebyn. Platsen är ett tillhåll för Aideens beskyddare och befinner sig en bit ovan Kittelkärr i ett låst område, troligen Vinterdalen.

Trivia

  • Mörka krafter verkar inte ha någon makt i gläntan, och mörkerryttare verkar hålla sig därifrån.
  • Skogsgläntan fick en mindre uppdatering i Starshine Legacy Episod 3 - en ny bergsstig tillkom längsmed stupet man innan behövt hoppa över, så att Anne kunde ta sig till gläntan utan Concorde.
  • I Star Stable Online är inskriptionen i mitten av gläntan är spegelvänd mot hur den såg ut i Starshine Legacy.
  • Spiralstigen som teleporterar en till stencirkeln i Star Stable Online liknar solsigillet.