Starstableonline Wiki
Advertisement

Anmälningsplatsen till championatet i Gyllenåsarnas Dal.

Ett championat är en form av tävling i Star Stable Online där upp till 20 spelare delas in i en grupp, och sedan får tävla mot varandra för att vinna priser. Championat går endast av stapeln vid specifika tider.

Funktion

I championaten tävlar spelare mot varandra på en bestämd bana.

Omkring 1 och en halv timme innan start (eller 30 minuter för ponnychampionatet och New Hillcrests championat) får spelaren en notifikation om att ett championat snart ska gå av stapeln, och vid samma tid dyker det up en tidsnedräknare bakom den championatansvariga på plats. Ända fram till starten dyker det upp påminnelser om hur lång tid det är kvar tills tävlingen startar, en för 1 och en halv timme, en för 1 timme, en för 45 minuter, en för 30 minuter, en för 15 minuter, en för 10 minuter och en för 5 minuter (den sistnämnde endast om spelaren befinner sig nära startområdet).

Från och med 5 minuter innan start kan spelare anmäla sig till det aktuella championatet hos den championatansvariga NPCn som står i mitten av championatområdet. Då spelarna har anmält sig får de inte lämna championatområdet eller sitta av sina hästar; om de gör detta kickas de automatiskt och måste anmäla sig igen. Om en deltagare blir kickad efter tidsnedräkningen har nått 0 kan denne inte anmäla sig igen.

Då tidsnedräkningen har nått 0 delas alla deltagare in i grupper. Varje grupp består utav max 20 spelare, och det är dessa spelare som sedan tävlar mot varandra. Grupperna sorteras utefter spelarnas level. Så länge en deltagare är med i gruppen kan denne endast se sina gruppmedlemmar. En deltagande kan lämna gruppen, det vill säga hoppa ur tävlingen, när denne vill, men får som konsekvens inga priser.

Då alla spelare har delats in i grupper startas en andra tidnedräkning. Tidnedräkningen är olika för olika grupper, och ju lägre gruppnumret är desto kortare är den andra tidnedräkningen. Då en grupps tidräkning når 0 startar loppet för den gruppen. Loppet fungerar som en grupptävling.

På varje championatplats befinner sig en veterinär, som kan ge spelarens häst en superkur vid behov.

Priser

Rosetterna för Silvergladebyns championat

I championaten kan spelaren vinna en guld-, silver- eller brons-prisrosett om den kommer 1:a, 2:a eller 3:a. Prisrosetterna i de olika championaten har olika design.

Om spelaren kommer i mål, men inte placerar sig 1-3:a, så får denne ett tröstpris på 25 JS. Om målet inte fullföljs delas ingen belöning ut.

För att få belöningen behöver spelaren gå till en brevlåda, läsa brevet från Jorviks Tävlingsjury och sedan klicka på "hämta belöning".

MLC.png

Tävlingar

Schema

Championattiderna är synliga i spelet genom "topplistor" knappen på hästskomenyn. Genom detta är det även möjligt att se den nuvarande servertiden.

Måndag

Tid Championat
06:00 Firgroves championat
07:00 Valedales championat
08:00 Moorlands championat
09:00 Fort Pintas championat
10:00 Gyllenåsarnas dals championat
11:00 Jorvikstallets championat
12:00 Ponnychampionatet
13:00 Silvergladebyns championat
14:00 New Hillcrests championat
15:00 Firgroves championat
16:00 Valedales championat
17:00 Moorlands championat
18:00 Fort Pintas championat
19:00 Gyllenåsarnas dals championat
20:00 Jorvikstallets championat
21:00 Ponnychampionatet
22:00 Silvergladebyns championat
23:00 New Hillcrests championat

Tisdag

Tid Championat
06:00 New Hillcrests championat
07:00 Firgroves championat
08:00 Valedales championat
09:00 Moorlands championat
10:00 Fort Pintas championat
11:00 Gyllenåsarnas dals championat
12:00 Jorvikstallets championat
13:00 Ponnychampionatet
14:00 Silvergladebyns championat
15:00 New Hillcrests championat
16:00 Firgroves championat
17:00 Valedales championat
18:00 Moorlands championat
19:00 Fort Pintas championat
20:00 Gyllenåsarnas dals championat
21:00 Jorvikstallets championat
22:00 Ponnychampionatet
23:00 Silvergladebyns championat

Onsdag

Tid Championat
06:00 Silvergladebyns championat
07:00 New Hillcrests championat
08:00 Firgroves championat
09:00 Valedales championat
10:00 Moorlands championat
11:00 Fort Pintas championat
12:00 Gyllenåsarnas dals championat
13:00 Jorvikstallets championat
14:00 Ponnychampionatet
15:00 Silvergladebyns championat
16:00 New Hillcrests championat
17:00 Firgroves championat
18:00 Valedales championat
19:00 Moorlands championat
20:00 Fort Pintas championat
21:00 Gyllenåsarnas dals championat
22:00 Jorvikstallets championat
23:00 Ponnychampionatet

Torsdag

Tid Championat
06:00 Ponnychampionatet
07:00 Silvergladebyns championat
08:00 New Hillcrests championat
09:00 Firgroves championat
10:00 Valedales championat
11:00 Moorlands championat
12:00 Fort Pintas championat
13:00 Gyllenåsarnas dals championat
14:00 Jorvikstallets championat
15:00 Ponnychampionatet
16:00 Silvergladebyns championat
17:00 New Hillcrests championat
18:00 Firgroves championat
19:00 Valedales championat
20:00 Moorlands championat
21:00 Fort Pintas championat
22:00 Gyllenåsarnas dals championat
23:00 Jorvikstallets championat

Fredag

Tid Championat
06:00 Jorvikstallets championat
07:00 Ponnychampionatet
08:00 Silvergladebyns championat
09:00 New Hillcrests championat
10:00 Firgroves championat
11:00 Valedales championat
12:00 Moorlands championat
13:00 Fort Pintas championat
14:00 Gyllenåsarnas dals championat
15:00 Jorvikstallets championat
16:00 Ponnychampionatet
17:00 Silvergladebyns championat
18:00 New Hillcrests championat
19:00 Firgroves championat
20:00 Valedales championat
21:00 Moorlands championat
22:00 Fort Pintas championat
23:00 Gyllenåsarnas dals championat

Lördag

Tid Championat
06:00 Gyllenåsarnas dals championat
07:00 Jorvikstallets championat
08:00 Ponnychampionatet
09:00 Silvergladebyns championat
10:00 New Hillcrests championat
11:00 Firgroves championat
12:00 Valedales championat
13:00 Moorlands championat
14:00 Fort Pintas championat
15:00 Gyllenåsarnas dals championat
16:00 Jorvikstallets championat
17:00 Ponnychampionatet
18:00 Silvergladebyns championat
19:00 New Hillcrests championat
20:00 Firgroves championat
21:00 Valedales championat
22:00 Moorlands championat
23:00 Fort Pintas championat

Söndag

Tid Championat
06:00 Fort Pintas championat
07:00 Gyllenåsarnas dals championat
08:00 Jorvikstallets championat
09:00 Ponnychampionatet
10:00 Silvergladebyns championat
11:00 New Hillcrests championat
12:00 Firgroves championat
13:00 Valedales championat
14:00 Moorlands championat
15:00 Fort Pintas championat
16:00 Gyllenåsarnas dals championat
17:00 Jorvikstallets championat
18:00 Ponnychampionatet
19:00 Silvergladebyns championat
20:00 New Hillcrests championat
21:00 Firgroves championat
22:00 Valedales championat
23:00 Moorlands championat

Förkortningar

Dessa förkortningar är inte officiella, utan används av svenska spelare för att lättare ha ordning på spelets championat.

 • MLC - Moorlands Championat
 • F​PC - Fort Pintas Championat
 • GÅC eller GÅDC - Gyllenåsarnas Dal Championat
 • JSC - Jorvikstallets Championat
 • PC - Ponnychampionatet
 • FGC - Firgroves Championat
 • VDC - Valedales Championat.
 • SGBC - Silvergladebyns championat
 • NHC - New Hillcrests championat

Uppdateringar

 • 2012-11-21: Moorlands championat öppnades upp för första gången.
 • 2012-11-30: Moorlands championat stängdes på grund av problem med buggar[1].
 • 2013-01-16: Moorlands championat drogs igång igen[2].
 • 2013-02-27: Gyllenåsarnas dals championat blev tillagt i spelet, och Moorlands championat stängdes temporärt[3].
 • 2013-03-20: Moorlands championat drogs igång igen[4].
 • 2013-03-27: Firgroves championat lades till i spelet[5].
 • 2013-05-01: Valedales championat lades till i spelet[6].
 • 2013-05-29: Fort Pintas championat lades till i spelet[7].
 • 2013-11-20: Jorvikstallets championat lades till i spelet[8].
 • 2014-05-11: Ponnychampionatet lades till i spelet[9].
 • 2015-06-10: Silvergladebyns championat lades till i spelet[10].
 • 2016-09-14: New Hillcrests championat lades till i spelet[11].
 • 2020-09-09: Championattiderna ändrades så att det alltid går ett championat en gång i timmen från klockan 06:00 till 23:00 varje dag. Varje championat går sedan dess två gånger om dagen[12].

Trivia

 • Tidigare efter ett championat kunde en sällsynt bugg som gjorde att spelaren var kvar i championatgruppen även efter tävlingen inträffa.

Referenser

Advertisement