FANDOM


DruidPaddockPinkLogo

Bergspaddocken är en mystisk paddock som ligger uppe i bergen norr om Valedalebyn.

Användning

Solens cirkel använder denna paddock för att träna druider inom deras cirkel. Då druiderna inte använder paddocken står den vanligtvis tom.

Trivia

  • Bergspaddocken kallas av spelare ofta för Valedalepaddocken, tack vare sin placering.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.