FANDOM


Bayslope

Byn Bayslope

Bayslope är en liten by i Jorvik. Unikt för denna by är att det inte finns ett stall i anslutning till den. Den har dock en butik.

Byn är centrerad runt ett stort träd och dess hus är utsatta i en halvcirkel vänd mot stranden.

Befolkning

Trivia

  • Medan Bayslope har en butik men inget stall så har Cod Point ett stall men ingen butik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.