FANDOM


Quotation1 Barney har stora öron och har mycket kontakter. Kan man inte tro om honom kanske, men så är det. Quotation2
Tan
Barney Summers
Barney1
Framträdanden
Första
framträdande

Star Stable Online

Spel-
framträdanden

Star Stable Online

Allmänt
Kön

Man

Boplats

Bondestråket

Familj
Yrke

Bonde

Karaktärsdrag
Lojalitet

Silvergladebyn

Barney Summers är en bonde som håller till vid sin silo utanför Silvergladebyn. Han är äldre bror till CarneyMarley och Courtney och är son till Ronnie Bob Summers.

Barney hjälper gärna spelaren med olika saker, men kräver i gengäld ofta hjälp på sina fält. Exempel på detta är att skrämma iväg gnagare med en vuvuzuela.

Etymologi

Barney är en form av namnet Barnad som betyder "stark som en björn". Namnet kan även vara en form av Barnaby som är en variant av det hebreiska namnet Barnabas, vilket i sin tur betyder "tröstens son".

Trivia

  • Barney var en av personerna som höll i en äggjakt under påsken 2014, 2015, 2016 och 2017.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.