FANDOM


Quotation1 Barney har stora öron och har mycket kontakter. Kan man inte tro om honom kanske, men så är det. Quotation2
Tan
Barney Summers
Barney1
Framträdanden
Första
framträdande

Star Stable Online

Spel-
framträdanden

Star Stable Online

Allmänt
Kön

Man

Boplats

Bondestråket

Familj
Yrke

Bonde

Karaktärsdrag
Lojalitet

Silvergladebyn

Barney Summers är en bonde som håller till vid sin silo utanför Silvergladebyn. Han är äldre bror till CarneyMarley och Courtney och är son till Ronnie Bob Summers.

Barney hjälper gärna spelaren med olika saker, men kräver i gengäld ofta hjälp på sina fält. Exempel på detta är att skrämma iväg gnagare med en vuvuzuela.

Star Stable Online

Biografi

Sedan cirka fem år tillbaka innan spelets handling lånar Barney ut sin silo för Big Bonny at bo i, på villkor att hon flyttar på sig varje morgon då han skulle tömma ut säden, och han lämnar ut rovor och potatis för henne att äta. Han såg dock henne senast ett år innan spelets början.

Efter att Barney började odla rovor och potatis använder han sig inte mycket av sin silo längre, och den har mestadels stått tom.

Mjöl till Harold

Spelaren träffar först Barney när den ska hämta mjöl åt Harold. Barney hade inget mjöl, men gav istället spelaren säd att ta med sig till Will. Han nämnde även att han hörde att Mr. Kembell hade börjat borra för olja på Everwindfälten.

Säd till Steve

Spelaren ber honom senare om säd som Steve kan använda som fågelmat efter den tuffa vintern, vilket han ber denne att vänta med tills nästa dag. Nästa dag ger han spelaren säden att ge till Steve.

Big Bonny

Då klockan i Silvergladebyn har gått sönder frågar spelaren Barney efter Big Bonny. Barney förklarar att han lät henne låna sin silo att bo i, men att han inte sett henne sedan ett år tillbaka. Han förklarar att hon aldrig var så pass social, och att så fort hon såg honom blev hon röd i ansiktet och klättrade upp i röret så fort hon kunde. Han säger att han brukar ställa ut lite rovor och potatis från hans åkrar till henne så att hon inte svälter ihjäl, och eftersom maten fortfarande försvinner tror han att hon fortfarande är kvar i närheten. Då spelaren säger att denne vill träffa Big Bonny säger Barney att denne då får ta och klättra in i silon via röret för att se om denne kan hitta henne där, då det är den enda platsen hon kan vara på. Han förklarar att han inte använder silon så mycket efter att ha börjat odla rovor och potatis, och erkänner att han inte har någon aning om hur insidan på silon ser ut numera då den mestadels står tom. Han önskar spelaren lycka till och ber denne hälsa Big Bonny från honom om denne ser henne, och återvänder sedan till sitt arbete.

Relationer

Big Bonny

Big Bonny spenderade fem år i Barneys silo, men pratade inte så mycket med honom under den tiden. Då han såg henne blev hon röd i ansiktet och klättrade upp i röret till silon så fort hon kunde.

Etymologi

Barney är en form av namnet Barnad som betyder "stark som en björn". Namnet kan även vara en form av Barnaby som är en variant av det hebreiska namnet Barnabas, vilket i sin tur betyder "tröstens son".

Trivia

  • Barney var en av personerna som höll i en äggjakt under påsken 2014, 2015, 2016 och 2017.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.