Quotation1.png När Aideen steg ner på det öde Jorvik, direkt efter öns skapelse, hade Aideen ett starkt ljus i handen som var upphovet till allt liv på den här annars döda stenön Quotation2.png
Elizabeth Sunbeam

Aideens ljus, också känt som Jors flamma, är det ljus som Aideen hade i handen då hon steg ned på Jorvik i begynnelsen. Ljuset är laddat med magi, godhet och värme vars like aldrig har skådats. Man har under årens lopp hittat fragment av detta ljus på Jorvik - bland annat begravdes Jon Jarl tillsammans med ett fragment.

Trivia

  • Det sägs att Galloper Thompson och hans häst aldrig såg Aideens ljus under tiden de levde. Vad det betyder vet ingen.
  • Aideens ljus kan möjligtvis också vara en titel, då Fripp kallar Catherine för det.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.