FANDOM


Quotation1 En skogsdunge i östraste delen av Gyllenåsarnas Dal. Quotation2
Spelkartan - Star Stable Online
GoldenHillsPinkLogo

Östgläntan är en vacker liten skogsdunge i sydöstra delen av Gyllenåsarnas Dal. Jaspers Pumpafarm ligger i området.

Trivia

  • Vid Östgläntan ligger en av de två transporterna som finns i Gyllenåsarnas Dal.
  • Östgläntan är det stället man kommer till först om man rider in genom Östra sluttningarna
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.