FANDOM


Anne sigil

Anne vid sitt sigill.

I Pandoria finns det fyra sigill som är sammankopplade med ödesryttarnas krafter.

Starshine Legacy: Dark Cores mörka gåta

I Starshine Legacy: Dark Cores mörka gåta får ödesryttarna reda på att sigillen existerar och att Mr Sands tänker använda dessa till att återuppväcka Garnok. Ödesryttarens beger sig då in i Pandoria för att förstöra sina respektive sigill.