Jorvikipedia
Jorvikipedia

"Idealne miejsce dla «zimnych ludzi»".

Lodowa Cytadela i Lodowa Dolina.png

Lodowa Dolina (Jaskinia Zagubionej Lodowej Czarownicy) – miejsce w Star Stable Online. Znajduje się poniżej Wyspy Lodowego Szczytu w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Mieści się tu Lodowa Cytadela.